Linnansuoja Oy

on syksyllä 2019 perustettu Orimattilassa sijaitseva lastensuojelun avo- ja sijaishuollon palveluja tuottava yritys.

Toteutamme työmme lempeän jämäkästi ja lapsilähtöisesti.

Palvelemme asiakasta joustavasti, jokaisen lapsen ja perheen yksilöllisyyttä kunnioittaen.


Portti

Portti on Orimattilassa sijaitseva 6 paikkainen vastaanotto- ja arviointiyksikkö 6–17 -vuotiaille lapsille. Portissa lapsella on turvalliset läsnäolevat aikuiset, arjen vahva struktuuri sekä fyysisesti turvalliset tilat. Laadukas arviointityö toteutetaan työryhmän monialaisella osaamisella sekä lapsen ja perheen osallisuutta vahvistamalla. Arjessa on mukana vahva erityistyöntekijäresurssi: psykologi, perheterapeutti/ päihdetyöntekijä sekä sosiaalityöntekijä.

Portin arviointi sisältää lapsen tarpeen mukaan mm. lapsen toimintakyvyn arvioinnin (ikätasoiset valmiudet, tunnetaidot, sosiaaliset taidot ja vuorovaikutustaidot) sekä päihde- ja mieliala-arvioinnin. Vanhemmuustyöskentely toteutetaan systeemisellä työotteella ja siitä vastaa perheterapeutti ja psykologi työpari.

Ota yhteyttä!      Vapaita paikkoja 1

Silta

Silta tarjoaa ympärivuorokautista lastensuojelun sijaishuoltoa 13-17 -vuotiaille nuorille (7 paikkaa). Silta sijaitsee Portin välittömässä läheisyydessä Orimattilassa. Siltaan voi tulla nuori, joka tarvitsee vahvaa läsnäoloa ja ohjausta arjen tilanteissa. Sillassa korostuu erityisesti nuorten mielenterveyden häiriöihin ja päihteidenkäyttöön liittyviin haasteisiin vastaaminen.

Sillan arjessa on vahvasti läsnä toiminnallisuus, minkä kautta nuoren elämään tuodaan uutta sisältöä ja pyritään vahvistamaan nuoren omia vahvuuksia, voimavaroja ja päihteettömyyttä. Kuntoutus tapahtuu arjessa tiiviissä yhteistyössä mahdollisen hoitotahon kanssa, kuntouttavan ja hoidollisen arjen lisäksi. Perheterapeutti ja psykologi toteuttavat vanhemmuustyöskentelyä systeemisellä työotteella; vanhemmuustyöskentelyllä on merkittävä rooli lapsen kuntoutusprosessissa.

Ota yhteyttä!    Vapaita paikkoja 0

Avopalvelut

Lapsilähtöinen perhearviointi tarjoaa sosiaalityölle asiantuntijayhteenvedon asiakasperheen vahvuuksista ja haasteista, kuinka lapsen tarpeet ja vanhempien voimavarat kohtaavat. Asiakkaiden kotiin tehtävää arviointityötä toteutetaan psykologi ja sosionomi-perheterapeutti -työparityöskentelynä.

Tehostetun perhetyön kohderyhmämme on haasteellisesti käyttäytyvien lasten ja heidän perheiden tukeminen. Tehostettu perhetyö räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan ja se toteutetaan perheterapeutti ja psykologi tai perheterapeutti ja perheohjaaja työparityönä.

Huoltoriitaperheille suunnattu vanhemmuustyöskentely on terapeuttista vanhemmuustyöskentelyä. Tukitoimen avulla pyritään vähentämään, erossa asuvien vanhempien välisten ristiriitojen kuormittavuutta lapsen elämässä.

 

Lempeästi jämäkkä

Linnansuoja Oy tuottaa laadukkaita lastensuojelupalveluja kuntien sosiaalityölle sekä sosiaalityön asiakkaille. Yrityksen osaaminen perustuu vahvaan ammatillisuuteen, monitieteelliseen ja moniammatilliseen ymmärrykseen. Yrittäjillä on yli 70 -vuoden kokemus lastensuojelun sosiaalityöstä sekä lasten ja nuorten mielenterveystyöstä. Linnansuojassa lapsen oikeus erityiseen suojeluun toteutetaan lapsen ja perheen arjessa mukana olevalla asiantuntija-avulla sekä turvallisella ja läsnäolevalla hoidolla ja huolenpidolla.

Ota yhteyttä

Moniammatillisuus on vahvuutemme!

Perheiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaaminen edellyttää monialaisen osaamisen yhdistämistä. Linnansuojassa monitieteellinen asiantuntija-apu on osa lapsen arkea, jolla tuetaan lapsen ja hänen perheen kokonaisvaltaista eheytymistä. Tiiviillä saumattomalla yhteistyöllä ja moniammatillisella ja monitieteellisellä osaamisella tuotamme laadukasta palvelua lapsille ja heidän perheilleen.