Linnansuoja Oy

on syksyllä 2019 perustettu Orimattilassa sijaitseva lastensuojelun avo- ja sijaishuollon palveluja tuottava yritys.

Toteutamme työmme lempeän jämäkästi ja lapsilähtöisesti.

Palvelemme asiakasta joustavasti, jokaisen lapsen ja perheen yksilöllisyyttä kunnioittaen.


Portti

Portti on Orimattilassa sijaitseva 6+1 paikkainen vastaanotto-, arviointi- ja kuntoutusyksikkö 6–17 -vuotiaille lapsille. Yksikön kasvatusjohtajana toimii sosiaalityöntekijä ja muu henkilökunta koostuu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista. Arjessa on mukana vahva erityistyöntekijäresurssi: psykologi, perheterapeutti/päihdetyöntekijä sekä erikoissosiaalityöntekijä. Portissa lapsella on turvalliset läsnäolevat aikuiset, arjen vahva struktuuri sekä fyysisesti turvalliset tilat. Laadukas arviointityö toteutetaan työryhmän monialaisella osaamisella sekä lapsen ja perheen osallisuutta vahvistamalla. Portin arviointi sisältää lapsen tarpeen mukaan:

–  Lapsen kokonaistilanteen arviointi: lapsen toimintakyvyn arvioinnin arjessa (esim. ikätasoiset valmiudet, tunnetaidot, sosiaaliset taidot, vuorovaikutustaidot jne.)

– Päihde- ja mieliala-arviointi

– Perhetilanteen arviointi

Ota yhteyttä!      Vapaita paikkoja 0

 

Avopalvelut

Moniammatillinen tuki lapsen ja perheen arkeen tai asiantuntijapalveluina sosiaalityöhön

Tarjoamme kokonaisvaltaista, lapsilähtöistä perhearviointia

Perhearvioinnissa tarjotaan sosiaalityölle asiantuntijayhteenveto asiakasperheen vahvuuksista ja haasteista, kuinka lapsen tarpeet ja vanhempien voimavarat kohtaavat.  Keskiössä on riskien suuruuden arvioinnin lisäksi arvio perheen motivaatiosta muutostyöhön.

Asiantuntijapalvelut: sosiaalityö, psykologi ja perheterapeutti

Sosiaalityöntekijän palveluina tarjotaan esim. työparityötä kunnan sosiaalityölle, asiakirjavalmistelua, konsultaatiopalvelua tai muuta mahdollista sosiaalityöntekijän tukityötä.

Perheterapeuttinen perhetyö räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan ja se toteutetaan perheterapeutti ja psykologi tai perheterapeutti ja perheohjaaja/tukihenkilö työparityönä.

Huoltoriitaperheille suunnattu vanhemmuustyöskentely

Terapeuttinen vanhemmuustyöskentely huoltoriitaperheille on tukitoimi lapselle ja hänen perheelleen tilanteessa, kun erossa asuvien vanhempien väliset ristiriidat vaarantavat lapsen kasvua ja kehitystä.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä! 

 

 

Lempeästi jämäkkä

Linnansuoja Oy tuottaa laadukkaita lastensuojelupalveluja kuntien sosiaalityölle sekä sosiaalityön asiakkaille. Yrityksen osaaminen perustuu vahvaan ammatillisuuteen, monitieteelliseen ja moniammatilliseen ymmärrykseen. Työntekijöillämme on vuosikymmenten kokemus lastensuojelun sosiaalityöstä sekä lasten ja nuorten psykososiaalisesta työstä. Linnansuojassa lapsen oikeus erityiseen suojeluun toteutetaan lapsen ja perheen arjessa mukana olevalla asiantuntija-avulla sekä turvallisella ja läsnäolevalla hoidolla ja huolenpidolla.

Ota yhteyttä

Moniammatillisuus on vahvuutemme!

Perheiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaaminen edellyttää monialaisen osaamisen yhdistämistä. Linnansuojassa monitieteellinen asiantuntija-apu on osa lapsen arkea, jolla tuetaan lapsen ja hänen perheen kokonaisvaltaista eheytymistä. Tiiviillä saumattomalla yhteistyöllä ja moniammatillisella ja monitieteellisellä osaamisella tuotamme laadukasta palvelua lapsille ja heidän perheilleen.