Yritys

Linnansuoja Oy tuottaa laadukkaita lastensuojelupalveluja kuntien sosiaalityölle sekä sosiaalityönasiakkaille. Yrityksen osaaminen perustuu vahvaan ammatillisuuteen, monitieteelliseen ja moniammatilliseen ymmärrykseen. Työntekijöillämme on vuosikymmenten kokemus lastensuojelun sosiaalityöstä sekä lasten ja nuorten psykososiaalisesta työstä. Linnansuojassa lapsen oikeus erityiseen suojeluun toteutetaan lapsen ja perheen arjessa mukana olevalla asiantuntija-avulla sekä turvallisella ja läsnäolevalla hoidolla ja huolenpidolla.

Toteutamme työmme lempeän jämäkästi lapsen etua kunnioittaen

Yrityksen arvot pohjautuvat sosiaalityön arvopohjaan ja työskentelymme perustuu ihmisyyden kunnioittamiseen. Kunnioitamme lapsen etua ja oikeuksia. Toimintamme päämääränä on lapsen ja hänen perheensä sosiaalisen toimintakyvyn, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistäminen. Tavoitteenamme on ehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä sekä lisätä koko perheen hyvinvointia. Työskentelymme on suunnitelmallista ja luomme aitoa kumppanuutta sekä asiakkaan sekä hänen verkostojen kanssa.

Y-tunnus 3007258-2

Lempeästi jämäkkä

Linnansuoja Oy tuottaa laadukkaita lastensuojelupalveluja kuntien sosiaalityölle sekä sosiaalityön asiakkaille. Yrityksen osaaminen perustuu vahvaan ammatillisuuteen, monitieteelliseen ja moniammatilliseen ymmärrykseen. Työntekijöillämme on vuosikymmenten kokemus lastensuojelun sosiaalityöstä sekä lasten ja nuorten psykososiaalisesta työstä. Linnansuojassa lapsen oikeus erityiseen suojeluun toteutetaan lapsen ja perheen arjessa mukana olevalla asiantuntija-avulla sekä turvallisella ja läsnäolevalla hoidolla ja huolenpidolla.

Ota yhteyttä

Moniammatillisuus on vahvuutemme!

Perheiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaaminen edellyttää monialaisen osaamisen yhdistämistä. Linnansuojassa monitieteellinen asiantuntija-apu on osa lapsen arkea, jolla tuetaan lapsen ja hänen perheen kokonaisvaltaista eheytymistä. Tiiviillä saumattomalla yhteistyöllä ja moniammatillisella ja monitieteellisellä osaamisella tuotamme laadukasta palvelua lapsille ja heidän perheilleen.